Konkursi juhised

Hindamisel arvestame nii töö uudset ideed, nutikat teostust,
teostuse kvaliteeti kui sihtgrupi eripäraga arvestamist       

     
Juhised konkursile 2021

Kui vajate raamatu valmistamisel testijat, siis pöörduge:

Kerti Kollom Seidelberg, 5392 9142, kertik88@gmail.com

(Kerti pakkus end testijaks uue puuteraamatu loomisel. Ta on nägemispuudega lapseeast ja suur raamatute huviline. Igapäevaselt töötab Kogemusnõustajana nägemispuudega inimeste valdkonnas. Tallinna Ülikooli vilistlane).