Üleriigiline tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad

Head tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajad ja olümpiaadi piirkondlike voorude korraldajad!

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ning Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reeglitest õppetöö korraldamises (Vabariigi Valitsuse korraldus ja seletuskiri, 26. veebruar 2021 nr 97) teatame, 

et tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadid on edasi lükatud järgnevalt: 

  • Piirkondlikud voorud toimuvad 16.04.2021
  • Vabariiklik voor toimub 14.05.2021 

Hetkel oleme planeerinud, et olümpiaadid toimuvad eelnevalt saadetud juhendite kohaselt, kuid täiendava info tulenevalt antud olukorrast edastame hiljemalt 05.04.2021 Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehe kaudu. 

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi korralduskomisjon

01.03.2021


Toetajad:

          

ÜLERIIGILISE TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINETE OLÜMPIAADI JUHEND 2020/2021 õ-a

9. aprillil 2021. a korraldab Tallinna Ülikooli (TLÜ) Loodus- ja terviseteaduste instituut üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi.

Olümpiaadi eesmärgid:
  1. Toetada põhikooli õpilaste ainealaste teadmiste rakendamist praktilises tegevuses ning keskkonnateadliku ja loova mõtteviisi väärtustamist.
  2. Suunata õpilasi teabe kogumisele, sobivatele materjalide ja nende töötlemisviiside valikutele, originaalsete vaatenurkade leidmisele.
  3. Innustada õpilasi uusi ideid kavandama ja neid esitlema ning nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi.
  4. Arendada õpilastes oskust seostada esemete disainiprotsessis funktsionaalsust ja esteetilisust, kultuuritraditsiooni ja keskkonnateadlikkust. 
  5. Selgitada välja ja tunnustada tehnoloogiavaldkonna õppeainete võimekamaid ainetundjaid.
  6. Võrrelda tehnoloogiavaldkonna ainetes õppetöö tulemusi vabariiklikul tasandil. 
Olümpiaadil võistlevad põhikooli kolmanda kooliastme õpilased, soovitavalt 8.-9. klassi õpilased.

Olümpiaad toimub kahes voorus:
  • Piirkondlikud voorud 12. märtsil 2021 (korraldab maakond/linn);
  • Vabariiklik voor 9. aprillil 2021 (korraldab TLÜ). 
Koolist piirkondlikule voorule saadetavate õpilaste arvu määrab piirkondliku vooru korralduskomisjon. Vabariiklikus voorus osaleb igast maakonnast 1 õpilane (piirkonna parim), lisaks Tartu, Pärnu ja Narva linnast 1 ning Tallinnast 2 õpilast.

Vabariiklik voor toimub 9. aprillil 2021. a Tallinna Ülikooli Räägu õppehoones asukohaga Tallinn, Räägu 49. Käsitöövaldkonnas, kodunduse valdkonnas ja tehnoloogia valdkonnas toimuvad olümpiaadid eraldi ja algavad kõik üheaegselt kell 11.00.