TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Koolituskursused


Loovtekstiilid

26.-27.10.2018 kell 10:00 - 17:00


Täiendav info ja registreerimine kursustele: 

Katrin Soidra-Zujev
Täiendusõppe koolitusjuht
TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut
www.tlu.ee/lti
e-mail: katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tel 639 1751

TLÜ käsitöö ja kodundusega seonduvad õpitoad leiad ka siit!