INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Üleriigiline tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad 2021

Head tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajad ja olümpiaadi piirkondlike voorude korraldajad!

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ning Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reeglitest õppetöö korraldamises (Vabariigi Valitsuse korraldus ja seletuskiri, 26. veebruar 2021 nr 97) teatame,

et tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadid on edasi lükatud järgnevalt:

  • Piirkondlikud voorud toimuvad 16.04.2021
  • Vabariiklik voor toimub 14.05.2021 

Hetkel oleme planeerinud, et olümpiaadid toimuvad eelnevalt saadetud juhendite kohaselt, kuid täiendava info tulenevalt antud olukorrast edastame hiljemalt 05.04.2021 Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehe kaudu.

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi korralduskomisjon

01.03.2021

 
ÜLERIIGILISE TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINETE OLÜMPIAADI JUHEND 2020/2021 õ-a

14. mail 2021. a korraldab Tallinna Ülikooli (TLÜ) Loodus- ja terviseteaduste instituut üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi.

Toetajad: