INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Ristpistetikandid


Õpiobjekt on valminud BeSt-programmi toel 2012 aastal

Antud õpiobjekt on loodud Tallinna Ülikooli integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala üliõpilastele erialaaine "Tekstiilide modelleerimine III" vaibapistete alateema õppematerjaliks, kuid on kasutatav ka eraldiseisvana. Õpiobjekt annab üliõpilastele võimaluse iseseisvalt teadmisi ja oskusi omandada. Õppematerjal toetab auditoorset tööd  täiendades kontakttunde.

Eesmärk:                                                                                                                            Kujundada teadmised ristpistetikandi ajaloolisest taustast, ristpistete tikkimise tehnoloogilistest võimalustest ning praktilised oskused ristpistemaalide kujundamiseks.

Sihtrühm:                                                                                                                          Üliõpilased, käsitööõpetajad, käsitöömeistrid, huviringijuhid, teemast huvituvad enesetäiendajad.

Õpiobjekt koosneb: 
  • Tekstipõhistest õppematerjalidest; 
  • Teemat illustreerivast mustripangast; 
  • Näiteid üliõpilaste ja juhendaja teostatud ristpistetöödest; 
  • Praktilisest ülesandest; 
  • Kontrollküsimustest.

Õppematerjali läbinu: 

  • Omab ülevaadet ristpistetikandi ajaloolisest taustast; 
  • Tunneb erinevate ristpistete tehnoloogiaid;
  • Oskab töömeetodeid võrrelda ja teha põhjendatud valikuid;
  • Omab praktilisi oskusi ristpistemaalide koostamiseks Cross Stitch Professional 2003 abil. 

Orienteeruv aeg materjali läbimiseks 6 akadeemilist tundi. Praktilise ülesande sooritamiseks kuluv aeg sõltub õppuri ristpistemotiivi suurusest ja keerukusest.   

Creative Commons License
                                                         

Litsents Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported

Tiia Artla - Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut