KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD

TLÜ Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö eriala bakalaureusetööd 2019

Tallinna Ülikooli Astra klaasboksides 

Integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala

10.06.-10.10.2019

bakalaureusetööd