KÄSITÖÖTEHNOLOOGIAD

2018 - Tööõpetuse konverents "Mõtlevad käed"


Fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/tallinnuniversity/sets/72157662799358497

__thumb_-2-motlevad-kaed-2018-meilipais2jpg

                                                       19. jaanuar 2018

Kõik praegused ja endised käsitöö, kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad, eriala vilistlased, õppejõud, tudengid ja teised huvilised! Ootame teid konverentsile „Mõtlevad käed“, mis on pühendatud tööõpetuse õpetajate ettevalmistuse 60. aastapäevale Tallinna Ülikoolis. Konverents toimub 19. jaanuaril 2018 Räägu 49 õppehoones (ruum 401).

Konverentsi eesmärk on väärtustada käelise tegevuse õpetamise olulisust ja vajalikkust üldhariduses ning järjepideva akadeemilise ettevalmistuse andmist valdkonna õpetajatele Tallinna Ülikoolis.  

Konverentsil antakse ülevaade Tallinna Ülikooli tehnoloogiavaldkonna aineõpetuse arengutest ja kaasaegsetest suundadest, tutvustatakse üliõpilaste ja õppejõudude ainealaseid uuringuid. Konverents lõppeb õhtuse programmiga.


KONVERENTSI AJAKAVA

9.30-10.30 Registreerumine ja hommikukohv

10.30-11.00 Konverentsi avasõnad – Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ja Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmo

11.00- 12.30 Plenaar

·         Ene Lind, PhD – Tallinna Ülikooli tööõpetuse õppekavade muutused ajas.

·         Inge Raudsepp – Suunad põhikooli õppekava arengus.

·         Aleksander Pulver – Evolutsioon, käelisus ja aju funktsionaalne asümmeetria.

12.30-13.30 Lõuna

13.30-15.00 I sessioon (A,B,C erinevates ruumides)

A tuba: Meetodeid ja ideid tunniks

·         Andry Kikkull, PhD, diskuteerib Vjatseslav Makarovi diplomitööd – Torulukksepa                                               töövõtete rakendamine töö- ja tehnoloogiaõpetuses.

·        Tiia Artla, TLÜ Loodusainete ja tehnoloogia didaktika suuna käsitöötehnoloogiate                             ja rahvakunsti lektor. Teemaks – Erialasid Lõimiv Uuendus                                                 ülikoolihariduses - interdistsiplinaarsest õppest Kaasava ELU näitel.

·         Inga Veskimägi – Funktsionaalne lugemisoskus ainealaste oskuste kujunemise                                            toetajana.

B tuba: IKT kasutamisest tööõpetusest

·         Eva Veeber – Õpetajate arusaam IKT kasutamisest.

·         Timo Varblas – Läbi video õpetav õpilane.

·         Marja Mõistlik – Ümberpööratud klassiruumi õppemeetodi kasutamine töö- ja                                             tehnoloogiaõpetuse tunnis.

C tuba: Uuringuid aineõpetajatest

·         Kristi Paas – Õpetajate arvamused käsitöö ja kodunduse õpetaja olemusest.

·         Ene Lind diskuteerib Anne Vahteri diplomitööd – Õpilaste nägemus heast käsitöö                                                                                           ja kodunduse õpetajast.

·         Aron Lips – Tööõpetusõpetajate eelistused õppematerjalide kasutamisel.

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-17.00 II sessioon

·         Andry Kikkull – Rakenduslike teadmiste kujundamine tööõpetuse kaudu.

·         Tiina Vänt – Ainenimetuse kasutamisest koolides.

·         Jaana Taar – Sotsiaalsed oskused rühmatöö läbiviimisel.

·         Aasta põhikooli õpetaja 2017 Lauri Viliberti tervitus.

·         Päeva kokkuvõte.

·         Autasustamine ja tänusõnad.

17.00-19.00 Bankett


JUUBELIKONVERENTSI NÄITUSED

Aastapäeva raames on avatud Räägu 49 õppehoones eriala tudengitööde pop-up näitus ning lektor Tiia Artla ja Mati Mõttuse ühine autorinäitus "Lihtne ja soe. Suguvõsa", mis on avatud Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk 22, Tallinn) 02.01.-22.01.2018.


Konverentsil osalejad saavad TLÜ 8 tunnise täiendkoolituse tõendi (kontaktõpe 8 tundi).