INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Veebiviited

PIMEDATE LIIDUD, ÜHINGUD, ORGANISATSIOONID


Eesti Pimedate Liit

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

Eesti Pimekurtide Tugiliit

Pimedate Infoühing Helikiri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIMEDATE RAAMATUKOGUD

Eesti Pimedate Raamatukogu

Celia  - Soome pimedate raamatukogu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOOLID


Tartu Emajõe Kool
Riigikool nägemispuudega lastele

Tallinna Heleni Kool
Munitsipaalkool nägemispuudega, kuulmispuudega ja liitmeelepuudega lastele


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braille 200
Punktkirja ja selle loojat Louis Braille'd tutvustav infoportaal

MTÜ Kakora
Puuteraamatute valmistamine, puuetega inimestele suunatud kultuuriprojektide läbi viimine

Silmalaeka veebikodu
Abivahendite müük nägemis- ja kuulmispuudega inimestele

www.aviris.fi 
Abivahendite müük Soomes nägemis- ja kuulmispuudega inimestele

Sokeva-Käsityön verkkokaupasta 
Nägemispuudega käsitööliste tooted Soome Sokeva Käsitöölt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID