INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Filmid

VIDEOFILMID valmistasid:

Jana Kadastik                                                                                                    Gert Martin Kadastik                                                                                          Meelis Kadastik                                                                                                Eesti Rahva Muuseum

BFM-i üliõpilased:

Mikk Mäe                                                                                                          Melissa Mariel Korjus                                                                                        Mona Brit Luur                    

Filmide subtiitrite tõlked TLÜ üliõpilastelt:

Ann Katarina Meri                                                                                              Kadrin Kassuk


MINUTILOENGUD:

(videoklippidel on koos nii eesti- kui inglise keelsete subtiitritega loengud, teemakohaselt ka mitme esinejaga ettekanded)

1.                                                                                                          Daniel Kotsjuba:                                                                                KAASAV DISAIN, LIGIPÄÄSETAVUS                                                Inclusive design, accessibility

2.                                                                                                          Jakob Rosin:                                                                                      QR KOODI ABIL INFO LEIDMINE                                                      Finding information with the QR code

3.                                                                                                          Mati Mõttus:                                                                                      KASUTAJAKOGEMUS JA SELLE HINDAMINE                            User experience and its Evaluation

Johanna Jõekalda:                                                                               RUUMI KUJUNDAMINE LÄHTUVALT ERIVAJADUSEGA              NÄITUSEKÜLASTAJA KASUTAJAKOGEMUSEST                        Designing the space based on the user experience of the                exhibition visitor with special needs

4.                                                                                                          Priit Kasepalu:                                                                                     PUUTERAAMATUD                                                                          Tactile Books

Tiia Artla:                                                                                              PUUTERAAMATUTE LOOMISE PROTSESSIST                            The cration process of tactile boocs

Natalja Kaptyug:                                                                                 ELU PROJEKTI PUUTERAAMATUD                                              ELU Tactile Books

5.
Kursusel "Kaasav ELU" valminud tööd

6.                                                                                                          Jaan Kõrgesaar:                                                                                  MIDA, KUIDAS JA MILLEKS ÕPETADA?                                        What, how and why to teatch?

Linnu Lydia Mae:                                                                                  HOOLDUSÕPE                                                                                  Education for children with severe or profound intellectual and multiple disabilites


7.                                                                                                          Porkuni Kool:                                                                                      ERIVAJADUSTEGA LASTE ÕPETAMISEST PORKUNI KOOLI NÄITEL                                                                                                                          Teaching children with special needs on the example of Porkuni School

Katarina Kimsen:                                                                                TEGELUSTEKK                                                                                  Activity blanket

Heidi Solo:                                                                                          KÄSITÖÖ JA TÖÖÕPETUS ERILISTE LASTEGA                            Handicraft and manual traning with special children


8.                                                                                                          Jakob Rosin:                                                                                        TÄNAPÄEVA MOODSAD ABIVAHENDID                                        Modern Aids

KAS ERIVAJADUS ON ERILINE?                                                      Are special needs special?