INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD JA KÄSITÖÖ

Vitriinid



Vitriinides oleva ekspositsiooni selgitused pimedatele:



Vitriin 1: Puuteraamatud ja taktiilne mäng

Vitriin 2: Mängud ja võlukohver


Vitriin 3: Multisensoorne õppevahend